Dnes můžete mne štvát, zítra zavřít, obžalovat, odsoudit i oběsit - však kdybyste tisíc rozsudků vynesli a tisíc šibenic postavili, ideál osvobození dělnické třídy, idea komunismu je zde a idea tato zvítězí. (Antonín Zápotocký, 1921)

K situaci po volbách prezidenta ČR - PATOLÍZALOVÉ SE PŘEDHÁNĚJÍ

Miloš Zeman je protilidovým prezidentem hájícím zájmy oligarchie a imperialistů. Komunisté si nemohou dělat iluze o opaku!

      Vážení čtenáři,
vítejte na stránkách KOMINTERNet.cz, pojednávajících o dějinách československého a světového komunistického hnutí a jeho revoluční teorii marxismu-leninismu. Stránky nejsou prezentací žádné politické strany ani organizace. V sekci TEORIE MARXISMU-LENINISMU obsahují příspěvky k teorii a praxi komunistického hnutí autorů minulosti i současnosti. Sekce SOCIALISTICKÉ ČESKOSLOVENSKO je tvořena galerií fotografií z Československa let 1948 - 1989, tedy z doby budování socialistické společnosti. Tyto snímky dokazují velký společenský pokrok, úspěchy socialismu v praxi, a vyvracejí současné hrubě zkreslené a antikomunistické výklady tohoto období, které jej vykreslují jako dobu stagnace a nezákonnosti. Stručně o dějinách revolučního dělnického hnutí a jeho předních osobnostech pojednává oddíl DĚJINY A OSOBNOSTI HNUTÍ. V neposlední řadě naleznete na stránkách pozvánky na některé AKCE pořádané levicovým a pokrokovým hnutím v České, případně Slovenské republice.
      Na současné adrese KOMINTERNet.cz a v nynější podobě jsou stránky v provozu od srpna 2013, jejich začátky však spadají až do října 2008. Za konstruktivní připomínky k jejich podobě a obsahu, jakož i textové a obrazové materiály ke zveřejnění, budu vděčen, antikomunistické výlevy si naopak můžete nechat pro sebe.

Autor, admin@kominternet.cz

7. 11. 2017 - 100 let od Velké říjnové socialistické revoluce
25. 2. 2018 - 70 let od vítězství čs. pracujícího lidu nad buržoazií a reakcí
9. 9. 2018 - 70 let Korejské lidově demokratické republiky

Ať žije hrdinná Korejská lidově demokratická republika! Navštivte stránky Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan - KLDR.info a Společnosti přátel Koreje (KFA) v ČR - http://www.kfacr.cz.

Maršál Kim Čong Un

Navštivte stránky komunistického listu DIALOG - kldialog.cz!

Svaz sovětských socialistických republik

VOLÍM LEVICI

J. V. Stalin

Říkáte, že bojujeme proti státu! Ano! My bojujeme proti státu, v němž banky, fabriky, velkostatky patří kapitalistům. Bojujeme proti státu, jehož aparát je nástrojem násilí v rukou kapitalistů vůči dělnictvu. Bojujeme proti státu, v němž většina pracujícího lidu je hospodářsky a politicky zotročována. My zkrátka bojujeme proti vašemu, kapitalistickému, imperialistickému státu. My bojujeme a budeme bojovat za stát proletářský, za stát dělníků, za stát rolníků. (Klement Gottwald, 1929)

NE perzekuci pokrokového hnutí!