Pozvánky na akce

* Pondělí 23. října 2017 – Přednáška s diskusí: BUDE FRANCIE POD MACRONOVÝM VEDENÍM SILNÝM HRÁČEM VE SVĚTOVÉ A EVROPSKÉ POLITICE, NEBO NAOPAK? - 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, velký sál č. 76, I. patro. Úvodní slovo PhDr. Helena Briardová, expertka na francouzskou problematiku. Pořádá Klub společenských věd, http://www.klubspolved.cz/, ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

* Úterý 24. října 2017 - Matzpen: Promítání, diskuse a večeře, 18.00, Tři ocásci, tř. Kapitána Jaroše 18, Brno. U příležitosti Světového dne OSN, dne pro rozvoj informací a zahájení Týdne za odzbrojení, promítání filmu Matzpen o boji Palestinců a židovských aktivistů proti koloniálnímu útlaku a rasovému vyloučení, o boji za svobodnou Palestinu (Izrael 2003, 54 min., v originálním anglickém znění s českými titulky). Pořádá Mezinárodní hnutí solidarity (ISM CZ) a Tři ocásci. Začneme společnou večeří v 18 h, film promítneme v 19h a po filmu proběhne debata se Zdeňkem Jehličkou (ISM CZ).

* Středa 25. října 2017 - Přednáška JUDr. Gustava Janáčka: Velká říjnová socialistická revoluce a pravda o československých legiích, 17.00 hod., v budově ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, v místnosti č. 76 v prvním patře. Presence účastníků bude zahájena v 16.30 hod. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem přednáškového sálu si svou účast na přednášce můžete rezervovat na e-mailové adrese helsov@seznam.cz nebo SMS zprávou na telefonním čísle 720 503 948.

* Středa 25. října 2017 - Přednáška: Ruské cesty a reflexe SSSR v meziválečném období (100 let VŘSR), 16.00, MěV KSČM v Brně, Křenová 67, sál v 2. poschodí (tramvaj č. 8, výstup zastávka Masná). Přednáší prof. PhDr. Ivo Pospíšil, CSc. Pořádá Výbor národní kultury v Brně ve spolupráci s Česko-ruskou společností, http://www.vnkbrno.cz.

* Čtvrtek 26. října - neděle 29. října 2017 - Konference a filmové večery: Říjnová revoluce v dějinách a současnosti, Studentská Hybernská, Hybernská 4, Praha 1 - Nové Město. Pořádá SOK - sdružení pro levicovou teorii, Ekumenická akademie, Škola alternativ a Socialistická solidarita. Podrobný program na https://www.facebook.com/events/144193552852251/, registrace na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRqeIgXMCtRnNAkQxJz_uzcQT7Np2n6UXvOTXjEjzD_3KH0Q/viewform.

* Úterý 7. listopadu 2017 - Shromáždění u příležitosti 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, 15.00, čestné pohřebiště rudoarmějců, Olšanské hřbitovy, Praha 3 - Žižkov (MHD Mezi hřbitovy, při ul. U nákladového nádraží). Pořádá KV KSČM Praha, http://praha.kscm.cz/.

* Sobota 11. listopadu 2017 - 42. pražská teoreticko-politická konference s mezinárodní účastí na téma O teorii a praxi komunistického hnutí, 9.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, velký sál č. 76, I. patro. U příležitosti 170. výročí Komunistického manifestu a 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce pořádá OV KSČM Praha 1 a další subjekty.

* Čtvrtek 16. listopadu 2017 - DISKUSNÍ ČTVRTEK: 100. VÝROČÍ VŘSR A JEJÍ ODKAZ PRO SOUČASNOST, 17.00, MěV KSČM v Brně, Křenová 67, velký zasedací sál ve 2. poschodí (tramvaj č. 8, výstup zastávka Masná). Úvodní slovo: PaedDr. Anna Štofanová, PhDr. Viktor Jevsejenko. Pořádá Komise ideověvýchovné práce MěV KSČM v Brně.

* Pondělí 20. listopadu 2017 – Přednáška s diskusí: NĚMECKO PO VOLBÁCH - 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, velký sál č. 76, I. patro. Úvodní slovo Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. - poslanec EP. Pořádá Klub společenských věd, http://www.klubspolved.cz/, ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

* Pondělí 11. prosince 2017 – Přednáška s diskusí: ODKAZ VELKÉ ŘÍJNOVÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCE DNEŠKU, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, velký sál č. 76, I. patro. Úvodní slovo JUDr. Stanislav Grospič, poslanec PČR. Pořádá Klub společenských věd, http://www.klubspolved.cz.

* Odloženo, termín bude upřesněn – Přednáška s diskusí: VŘSR A PRAVDA O ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍCH V RUSKU, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, velký sál č. 76, I. patro. Úvodní slovo JUDr. Jan Kux. Pořádá Klub společenských věd, http://www.klubspolved.cz/.

* Okresní rada Klubu českého pohraničí Břeclav zve na setkání členů a příznivců v Klubu důchodců v Břeclavi, Svatoplukova 16 – každou středu od 09.00 – 12.00 hodin.

* Okresní rada Klubu českého pohraničí Znojmo zve na setkání při harmonice každé třetí úterý v měsíci od 15.00 do 18.00 hodin v restauraci NA ŠKOLCE ve Znojmě, Pražská – sídliště.

Starší akce zde > > >