Pozvánky na akce

* Pondělí 19. března 2018 – Přednáška s diskusí: VIETNAM - ZEMĚ PODÉL VÝCHODNÍHO MOŘE, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76. Vystoupí Tran Vinh Bac, rada velvyslanectví VSR v ČR, Do Hoa Binh, doktor mezinárodního mořského práva a Ing. Doan Dan, obchodní ředitel East Sea - překladatel publikace “Vietnamský trh“. Účastníci semináře budou moci ochutnat tradiční vietnamská jídla. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

* Úterý 20. března 2018 – Přednáška s diskusí na téma: K mediální politice KSČM, 16.30, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, místnost č. 151, 3. patro. Úvodní slovo Jiří Horák. Pořádá Klub historiků.

* Středa 21. března 2018 – ZDROJE STÁTNÍHO ROZPOČTU A ŘÍZENÍ JEJICH VÝDAJŮ, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76. Úvodní slovo Mgr. Ing. Ladislav Šafránek, CSc., MBA. Pořádá Klub společenských věd.

* Úterý 27. března 2018 - Beseda k setkání Komunistické strany Číny s politickými stranami celého světa 30. 11. – 3. 12. 2017 v Pekingu, 15.30, budova ÚV KSČM, zasedací místnost č. 153, 3. patro. Referuje JUDr. Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM a místopředseda PS PČR. Pořádá OV KSČM Praha – západ a OV KSČM Praha 7.

* Pondělí 23. dubna 2018 – Přednáška s diskusí: AKTUÁLNÍ SITUACE V BĚLORUSKU, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76. Úvodní slovo velvyslanec Běloruska v ČR. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

* Pondělí 21. května 2018 – Přednáška s diskusí: SMĚŘOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76. Úvodní slovo MUDr. Jiří Maštálka, poslanec EP. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

* Okresní rada Klubu českého pohraničí Břeclav zve na setkání členů a příznivců v Klubu důchodců v Břeclavi, Svatoplukova 16 – každou středu od 09.00 – 12.00 hodin.

* Okresní rada Klubu českého pohraničí Znojmo zve na setkání při harmonice každé třetí úterý v měsíci od 15.00 do 18.00 hodin v restauraci NA ŠKOLCE ve Znojmě, Pražská – sídliště.

Starší akce zde > > >